× Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Defne Yaprağı Haberler Videolar Foto Galeri İnsan Kaynakları Sertifikalar Markalar İletişim
KEMİK DANSİTOMETRİ
GÜVENİLİR ve HIZLI SONUÇ İÇİN HEMEN BAŞVURUN
 
 
 
<p>Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.</p><p><br><strong>Kemik yoğunluğu ölçümü nedir?</strong></p><p>Kemik yoğunluğu yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığına göre değişir.</p><p>Osteoporoz özellikle belli bir yaş grubunda sağlığı tehdit eden önemli bir sorundur ve kemiğin yoğunluğunun bilinmesi, istenmeyen sonuçlardan kaçınmanın ve tedbir almanın en iyi yoludur. Bu amaçla çift enerjili röntgen tekniği ya da x ışını absorbsiyometri diye adlandırılan bir teknik kullanılır. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır.</p><p>Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.</p><p>Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar,</p><p>Ölçümde sıklıkla kalça ve bel kemiğinin alt bölümü kullanılır.<br> </p><p><strong>Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?</strong></p><p>Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 – 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.</p><p>Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır.</p><p>Kemik dansitometri sıklıkla osteoporozun tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir.Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.</p><p>Kemik dansitometri kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesi yanı sıra uygulanan tedavinizin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır.</p><p>Eğer aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmanızı özellikle öneririz:</p><p>Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız</p><p>Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa</p><p>Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz</p><p>Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar</p><p>İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar</p><p>Hafif bir travmadan sonra kırık gelişenler</p><p>Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar<br> </p><p><strong>Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır ?</strong></p><p>Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara</p><p>Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara</p><p>Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara</p><p>Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara</p><p>Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara</p><p>160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık</p><p>Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara</p><p>65 yaştan büyük olanlara</p><p>Kalsiyumdan fakir beslenenlere</p><p>Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında</p><p>Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara</p><p>Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere</p><p>Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa</p><p>Testeron seviyesi düşük olanlara</p><p>1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara</p><p>5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez</p><p>Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar</p><p>Nefropatiler, Osteomalazi, Hiperparatiroidi , Hipertiroidizm gibi hastalığı olanlara İnsüline bağlı diabet hastalarına Osteoporoz tedavisinin takibinde kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.<br> </p><p><strong>Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılmaz ?</strong></p><p>Hamilelere</p><p>İnceleme tarihinden 2 – 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde kullanmış olanlara</p><p>Hareketsiz yatamayanlara</p><p>İleri derecede omurga deformasyonu olanlara yapılamaz</p>

Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.


Kemik yoğunluğu ölçümü nedir?

Kemik yoğunluğu yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığına göre değişir.

Osteoporoz özellikle belli bir yaş grubunda sağlığı tehdit eden önemli bir sorundur ve kemiğin yoğunluğunun bilinmesi, istenmeyen sonuçlardan kaçınmanın ve tedbir almanın en iyi yoludur. Bu amaçla çift enerjili röntgen tekniği ya da x ışını absorbsiyometri diye adlandırılan bir teknik kullanılır. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır.

Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.

Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar,

Ölçümde sıklıkla kalça ve bel kemiğinin alt bölümü kullanılır.
 

Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 – 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır.

Kemik dansitometri sıklıkla osteoporozun tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir.Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.

Kemik dansitometri kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesi yanı sıra uygulanan tedavinizin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır.

Eğer aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmanızı özellikle öneririz:

Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız

Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa

Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz

Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar

İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar

Hafif bir travmadan sonra kırık gelişenler

Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar
 

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır ?

Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara

Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara

Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara

Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara

Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara

160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık

Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara

65 yaştan büyük olanlara

Kalsiyumdan fakir beslenenlere

Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında

Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara

Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere

Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa

Testeron seviyesi düşük olanlara

1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara

5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez

Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar

Nefropatiler, Osteomalazi, Hiperparatiroidi , Hipertiroidizm gibi hastalığı olanlara İnsüline bağlı diabet hastalarına Osteoporoz tedavisinin takibinde kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.
 

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılmaz ?

Hamilelere

İnceleme tarihinden 2 – 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde kullanmış olanlara

Hareketsiz yatamayanlara

İleri derecede omurga deformasyonu olanlara yapılamaz

 
 

 


×

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
(AYDINLANMA METNİ)
Samar Görüntüleme Merkezi'ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Samar Görüntüleme Merkezi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunar.

Veri Sorumlusu :Samar Görüntüleme Merkezi
Papuççular Mah. Adnan Menderes Cd. No:112 54100 Adapazarı/Sakarya
MERSİS NO:
TELEFON:
SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; …. Yazıp ….. SMS gönderebilirsiniz.
E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@samargoruntulememerkezi.com adresine mail atabilirsiniz.

Bu belgeyi onaylamakla, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, cinsiyet bilginiz, görüşme kayıtlarınız dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rem-Ley İnşaat Taahhüt Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Samar Görüntüleme Merkezi”) tarafından size çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar, müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmek, size uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, Samar Görüntüleme Merkezi grup ve iştiraklerinin satışları ve müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmeti deneyimi sunabilmek, Samar Görüntüleme Merkezi grup ve iştiraklerinin hizmetleri hakkında izniniz kapsamında kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj(MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, whatsapp, telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden ticari elektronik ileti olarak sizi bilgilendirmek ve başkaca, pazarlama iletişimleri ve bunlar size sunulan veya sunulacak tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmeniz amacıyla satış ofislerinde ve İnternet sitesi üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudan Samar Görüntüleme Merkezi personeli tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmasına, kaydedilmesine, düzenlenmesine, kategorize edilmesine, sınıflandırılmasına, saklanmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, kullanılmasına, analiz edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işlenmesine (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

Samar Görüntüleme Merkezi ile paylaşılan kişisel veriler, Samar Görüntüleme Merkezi gözetimi ve kontrolü altındadır. Samar Görüntüleme Merkezi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan ulusal teknik standartlara göre yapıldığını bilginize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
İNTERNET SİTESİ internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler İNTERNET SİTESİ yetkilisi dışında kimse tarafından görülemez.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yukarıda ve kanunda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak ile ilgili talep veya şikayetlerinizi, yukarıda belirtilen adrese yazılı olarak veya yine yukarıda belirtilmiş olan mail adresimize iletebilirsiniz. Şirketimize talebinizi belirtilen usullerde belirtmiş olduğunuz durumlarda, talep veya isteklerin niteliğine göre en geç 20 iş günü içinde sonuçlandıralacaktır.
 

 

 

 

Sizi Arayalım
×

RANDEVU
Formu doldurun sizi arayalım
 
KVKK aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum.

 
0 536 024 88 42
 
 

Samar Görüntüleme Merkezi